aaastudio

Hodnoty vytváříme společně.AAA STUDIO s.r.o.

architektonická kancelář

od roku 1997

Společnost AAA STUDIO, s.r.o. zpracovává architektonické a projekční práce ve všech oblastech architektonické tvorby a stavební výroby:

  • bytové a rodinné domy,

  • objekty občanské vybavenosti,

  • rekonstrukce historických objektů,

  • průmyslové stavby,

  • interiéry a výstavní expozice, 

  • parkové a terénní úpravy

Dokumentace je dodávána včetně potřebných profesních částí (statika, ZTI, VZT, vytápění, EL, PO, rozpočet, komunikace, sadové úpravy, atd.). Samozřejmostí je zajišťování inženýrské činnosti, projednání dokumentace, včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

Průzkumy:

Služby v oblasti údržby a ochrany, určení případných defektů a návrhy na jejich odstranění, statické průzkumy a zajišťování dalších druhů stavebně - fyzikálních průzkumů. Speciální oblastí činnosti naší architektonické kanceláře je zpracování stavebně - historických průzkumů vybraných objektů a území. Při hodnocení podkladů spolupracujeme s předními historiky umění. Výsledkem jsou často překvapivé údaje o historii objektů, osudech jejich majitelů, o vývoji území a jejich obyvatelích.

 

Naší snahou je být stále konfrontováni s ostatními architekty a jimi prosazovanými idejemi. Zúčastňujeme se urbanistických a architektonických soutěží, spolupracujeme s nadanými studenty architektury, pro náročné klienty zpracováváme alternativní návrhy řešení zadaných témat.

Kontakt

AAA STUDIO, s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno; mail: aaastudio.cz@gmail.com

Ing. arch. Přemysl Mazal, Ing. arch. Lenka Mazalová, Ing. Jana Vrublová

těšíme se na spolupráci