Rekonstrukce
Dětského loutkového divadla Radost
Brno
   II.etapa   

ii_fasada.1

nova_amfi.1
ii_foyer.1
ii_vstup.1

ii_msii.1

01.1

ii_herci.1
podekovani.1

objednatel:

Město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno - Zastoupené odborem investičním MMB

uživatel:  

Loutkové divadlo Radost, Cejl 29, Brno

stupeň PD:

studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení stavby

realizace:

5/2001 - 5/2002, generální dodavatel - 
ŽS Brno, středisko 4011, Brno
místo stavby: MČ Brno - střed, k. ú. Zábrdovice,
Bratislavská 32 - Cejl 29


Rekonstrukce loutkového divadla RADOST  -  II. etapa

 - 
ředitelství divadla s malou scénou
 -  rekonstrukce zázemí divadla a šaten herců
 -  rekonstrukce jeviště
 -  letní scéna - vrchní stavba             ŘEDITELSTVÍ DIVADLA S MALOU SCÉNOU

    Jedná se o novostavbu v proluce dvou parcel na ulici Bratislavské Novostavba navazuje ve dvorní části na foyer hlavní scény, rekonstruované v I. etapě.           V nové budově je na úrovni prvního podzemním podlaží umístěna zkušebna - malá scéna - (výškově přes tři podlaží) se zázemím pro herce, sklady a technickým zázemím divadla. V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstupní hala, ze zádveří je vchod pro vedení a zaměstnance divadla, správce a hosty. V druhém nadzemním podlaží je občerstvení pro diváky s pohledem do prostoru zkušebny - malé scény. V třetím nadzemním podlaží jsou umístěny kanceláře administrativy divadla, ve čtvrtém a pátém podlaží je přechodné ubytování pro hostující umělce. V šestém podlaží je byt správce.

                  REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ DIVADLA  A ŠATEN HERCŮ

    Byla rekonstruována  původní dvoupodlažní budova sloužící jako technické zázemí divadla, šatny herců a kanceláře vedení. Celé horní patro bylo upraveno na šatny herců. V prvním patře je umístěno zázemí techniků, ladírna, přípravna a je nově řešen provozní vchod do objektu.

                  REKONSTRUKCE JEVIŠTĚ

    Rekonstrukce jeviště navazuje na rekonstrukci první etapy. V druhé etapě je rekonstruován podjevištní prostor a podlaha jeviště. Součástí jeviště jsou tři spouštěcí plošiny do podjevištního prostoru. Jsou upraveny stávající osvětlovací lávky. Celá budova je zateplena a je položena nová střešní krytina.

                  LETNÍ SCÉNA - VRCHNÍ STAVBA

    Navazujeme na stavební objekt letní scény, vybudovaný v první etapě. V druhé etapě jsou instalována dřevěná sedadla, zábradlí, rozvod elektřiny a dřevěná hrací plocha jeviště.


zpracovatel:

architektonický návrh, vedoucí projektant :   Ing. arch. Oldřich Prokeš  
interiér :   Ing. arch. Oldřich Prokeš, Ing. arch. Kateřina Petříková, Ing. arch. Přemysl Mazal
stavební část :   Ing. Jana Vrublová
specialisté :   Ing. Dana Pokorná, Ing. Dalibor Vrubel, Jaroslav Dolník, Ing. Dagmar Wicherková, Ing. Jan Bukovský, Oldřich Prnka, Ing. Jaroslav Kreslík, Gradior spol. s. r. o., Music Data, AZ KLIMA s. r. o., Ing. Karel Syrový
architekt. spolupráce :  Ing. arch. Přemysl Mazal, Bc. Pavel Stojanov, Petra Malečková, Šárka Medková                                                     
    

 

 
rolex swiss replique de montre from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying https://www.cloneswatches.com is a great way to save on expenses. the cheapest replica watches costs around. their geneva imprint would be listed when reddit richard mille replica. the best richardmille in the world is best and stylish.


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008